Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Piatra Neamţ În vederea elaborării Planului de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Piatra Neamţ este necesară o colectare de informații legate de deplasările populației. Aceasta are scop statistic și va ajuta la conturarea unei imagini mai clare asupra intervențiilor necesare în perioada următoare.

În completarea chestionarului trebuie ținut cont de informațiile minime obligatorii (marcate cu *) fără de care nu se poate realiza validarea datelor, dar vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne sprijini în acest demers prin completarea tuturor rubricilor din formular.

Informațiile solicitate se referă la date generale ale gospodăriei, date statistice pentru fiecare membru al gospodăriei și date legate de toate deplasările fiecărei persoane în ziua lucrătoare anterioară celei în care completați chestionarul.
Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Piatra Neamţ
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal Primăria Municipiului Piatra Neamţ, Str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamţ, Neamţ,
Având în vedere:
 • prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
 • prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentanților legali sau convenționali, ale colaboratorilor, ale angajaților şi/sau ale altor persoane fizice desemnate de către partenerii contractuali, transmise către Primăria Municipiului Piatra Neamț în scopul întocmirii Planului de Mobilitate Urbană Durabilă
prin prezenta vă informăm asupra prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în vederea întocmirii Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipul Piatra Neamț.
 • Identitatea şi datele de contact ale operatorului
  Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin formularul disponibil la adresa chestionare-pmud.info/piatra-neamt („Site-ul”) sunt efectuate de către Primăria Municipiului Piatra Neamț, Str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamț, Neamț în calitate de operator (“Operatorul”). Operatorul este reprezentat de doamna Cristina Apetroaie.
 • Datele de contact pentru orice solicitare privind protecția datelor
  Orice solicitare privind datele cu caracter personal poate fi transmisă la adresa de e-mail [cristina.apetroaie@primariapn.ro] sau prin poştă la adresa Primăria Municipiului Piatra Neamț, Str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, Piatra Neamț, Neamț, în atenția doamnei Cristina Apetroaie.
 • Informațiile colectate
  Informațiile pe care Operatorul le colectează constau, în principial, în:
  1. Datele de identificare electronică a vizitatorilor Site-ului împreună cu orice informații furnizate de cookies şi însemne web (adresă de IP, tip de browser, pagini pe care utilizatorii au navigat etc.);
  2. Datele de identificare şi de contact ale persoanelor care completează formularul (adresa de domiciliu, telefon).
 • Scopul procesării
  Datele sunt colectate în scop statistic, pentru evaluarea deplasărilor din interiorul municipiului. După finalizarea colectării, datele vor fi anonimizate, în sensul în care pentru fiecare adresă se va aloca un cod de zonă, iar numerele de telefon (colectate exclusiv pentru a putea solicita eventual informații suplimentare) vor fi şterse.
 • Temeiul legal
  Operatorul procesează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:
  1. Interesul legitim şi executarea contractului;
  2. Consimțământul vizitatorului, executarea contractului.
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
  Datele colectate prin acest formular vor fi distribuite, după anonimizare către compania care a câştigat contractul de întocmire a planului de mobilitate urbană durabilă.
 • Perioada de stocare
  Operatorul va stoca informațiile persoanelor vizate timp de 90 de zile, după care se va proceda la anonimizarea datelor colectate şi ştergerea informațiilor colectate direct prin intermediul acestui formular.
 • Drepturile persoanei vizate
  Persoanele vizate vor avea dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată toate drepturile oferite prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) inclusiv accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, în conformitate cu legislația aplicabilă din materie. Operatorul va asigura şi dreptul la portabilitatea datelor.Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, persoana vizată va avea dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în fața oricărei autorități competente în cazul în care consideră că drepturile acesteia referitoare la datele sale cu caracter personal au fost încălcate.
 • Datele cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani
  Minorii cu vârsta de până la 16 ani nu ar trebui să transmită Operatorului nici un fel de date cu caracter personal pe Site fără permisiunea (consimțământul sau aprobarea) tutorelui legal. Site-ul nostru nu va colecta niciodată cu bună ştiință date cu caracter personal de la persoane despre care ar fi ştiut că sunt minori (sub 16 ani) şi nici nu le va folosi sau dezvălui vreunei terțe părți neautorizate fără consimțământul expres al tutorelui legal, după confirmarea faptului că persoanele care au completat chestionarul sunt minori sub 16 ani.
 • Securitate
  Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru Operator. Acesta a luat măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia Operatorului.
 • Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal
  Furnizarea unor date cu caracter personal de identificare precum adresa (strict cu scopul de identificare a zonei, nu neapărat adresa exactă incluzând scară, etaj, apartament) este esențială pentru realizarea funcțiilor chestionarului, şi anume identificarea deplasărilor între zonele funcționale ale Municipiului.
În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră asupra datelor cu caracter personal, vă puteți adresa doamnei Cristina Apetroaie, la adresa de e-mail: cristina.apetroaie@primariapn.ro. Data ultimei actualizări: februarie 2021
Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Piatra Neamţ A. Date despre gospodărie
Vă rugăm să introduceți aici datele despre gospodărie. Pentru venitul mediu lunar dați click pe casetă și alegeți apoi din listă.
Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Piatra Neamţ B. Date personale
Vă rugăm să introduceți aici datele despre persoanele gospodăriei, pe rând pentru fiecare membru al gospodăriei. După introducerea datelor unei persoane puteți trece la introducerea deplasărilor corespunzătoare prin apăsarea butonului „Introduceți deplasările”. Ulterior veți putea reveni în această secțiune pentru introducerea următoarei persoane.
Pentru gen, vârstă și permis dați click pe textul corespunzător. Pentru situație serviciu și categoria industrială, dați click și selectați din listă.
Gen(*) Vârstă (ani)(*) Permis de conducere(*)
Adresă loc de muncă (strada)
Adresă unitate de învățământ (strada)
Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Piatra Neamţ C. Deplasări
Vă rugăm să introduceți aici datele despre deplasările din ultima zi lucrătoare deja încheiată (nu ziua curentă). Pentru adresele de origine și destinație dați click pe caseta „Alegeți adresa” și selectați opțiunea potrivită. După selectarea unui mod de transport va apărea caseta corespunzătoare pentru durată. Vă rugăm să completați în ordine toate mijloacele de transport folosite și timpii necesari pentru fiecare etapă.
După completarea datelor unei deplasări puteți adăuga o nouă deplasare (maxim 5) prin apăsarea butonului de sub formular. La final, puteți adăuga un nou membru al familiei, sau puteți finaliza completarea (prin apăsarea butoanelor din partea de jos a paginii).
Ziua în care s-au efectuat deplasările(*)
Origine
Destinație
Modul de transport(*) Durată (minute)(*)
Selectați modurile de transport utilizate, în ordine şi apoi introduceți durata călătoriei pentru fiecare Durata totală: 0min
Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Piatra Neamţ Vă mulțumim pentru completarea chestionarului și vă asigurăm că datele vor fi utilizate pentru propunerea și fundamentarea unor proiecte utile pentru dumneavoastră!